Østjysk tømrer

Østjysk Tømrer ApS’ Persondatapolitik 

Generelt om oplysninger 

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Østjysk Tømrer ApS behandler persondata. Vi er dataansvarlige for de data, vi modtager fra dig som kunde eller leverandør. 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine data, kan du kontakte os her: 

Østjysk Tømrer ApS 
Vågøvej 20 
8700 Horsens 
CVR: 37433861 
Tlf: 30 45 20 85 
Email: sto@oj-t.dk 

Hvilke persondata modtager Østjysk Tømrer ApS? 

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, for eksempel kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik. 
Østjysk Tømrer ApS registrerer primært data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os. De oplysninger, vi modtager om dig er almindelige persondata, i form af dine kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og email. 

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik. 

Når du færdes på vores hjemmeside eller på vores sider på sociale medier, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår. Hvis du oplyser dit navn, din adresse mv. som led i en tilbudskampagne fra os på de sociale medier, modtager vi de oplysninger om dig, som du selv har valgt at give os. 

Vores retsgrundlag for at behandle dine data findes i persondataforordningens artikel 6, litra b om kontraktforhold, og evt. i litra a (hvis dit samtykke er nødvendigt, for eksempel ved modtagelse af nyhedsbreve) og litra f (vores legitime interesse i at drive og optimere vores virksomhed). 

Hvad bruges personoplysningerne til? 

Østjysk Tømrer ApS bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig. Det kan være til alt fra besvarelse af dine spørgsmål i forbindelse med overvejelser om en aftale med os til gennemførsel af en aftale om levering af et nyt tag til dig. 

Hvis du har tilmeldt dig et nyhedsbrev eller anden markedsføring, anvender vi dine data til at sende dig markedsføring. 

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside og vore sider på sociale medier anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside. 

Hvem videregiver Østjysk Tømrer ApS personoplysninger til? 

De personoplysninger, du afgiver til Østjysk Tømrer ApS som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig. 

Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et køb hos os får en garanti fra producenten med i købet, vil oplysning om dit navn, adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der anvender oplysningerne til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantien, vil det typisk medføre at relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den vare, garantien angår. Alle vore samarbejdspartnere og producenter af vores varer er baseret i EU. 

De persondata, vi behandler, opbevares på servere i Danmark. 

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand. 

Hvordan beskyttes dine data? 

Østjysk Tømrer ApS er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Vi har sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. 

Vi er efter bogføringsloven pålagt at opbevare data fem år efter modtagelse af fuld betaling iht. den seneste udestående faktura for køb af varer eller services. Derudover fastlægger Almindelige Betingelser for Byggeri (AB) forskellige reklamationsperioder, typisk min. 5 år for erhvervsdrivende kunder og min. 10 år for forbrugere i tilfælde af afgivet garanti. 

Vi opbevarer dine persondata i det tidsrum, vi er forpligtet hertil efter lov eller AB og i op til max. 2 år herefter. 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor eller på vores hjemmeside. 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du har spørgsmål til Østjysk Tømrer ApS’ behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os per telefon eller email, se venligst ovenfor eller på vores hjemmeside. 

Ønsker du efter henvendelse til os at klage over foreningens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Børsen Gazelle

2020 - 2021 - 2022 - 2023

Børsen Gazelle
bubble