Østjysk tømrer

Hovedentreprise på Birkehaven i Horsens

Hovedentreprise

Hovedentreprise

Hovedentreprise på Birkehaven i Horsens

Birkehaven i Horsens

For boligforeningen AAB i Horsens udføres i hovedentreprise en tagrenovering samt fugtsikring af kælderområderne.

Tagrenoveringen består af demontage af tidligere bølgeeternit tagplader samt asbestsanering af loftrummet. Gangbroen hæves og der sikres korrekt ventilation af tagrummet samt efterisoleres med egen isoleringsmaskine med granulat.

Der monteres tagbrædder hvorpå der udføres tagpap listedækning. Der udføres desuden ny vedligeholdelsesfri stern og underbeklædning i hhv. zink og eternit.

Tagrender og nedløb udskiftes til nye i zink.
Omkring bygningen efterisoleres ydervæggen og der monteres omfangsdræn med pumpebrønde for at fugtsikre mod kælder arealerne.

I samarbejde med bygherre og rådgiver er byggetiden halveret og der er optimeret fem måneder på tidsplanen.

En spændende sag, der passer perfekt til Østjysk Tømrer og som vi er stolte af og tilfredse med.

Udskriv projekt

Børsen Gazelle

2020 - 2021 - 2022 - 2023

Børsen Gazelle
bubble