Østjysk tømrer

Tagrenovering af Regionshospitalet Horsens

Hovedentreprise

Hovedentreprise

Tagrenovering af Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens – bygning 1 & 3

For Region Midt har vi gennemført en stor og kompleks tagrenovering af to bygninger i hovedentreprise.

Bygning 1 huser teknisk personale, værksteder og lager er er en bygning i 1-2 plan. Denne tagudskiftning var simpel og bestod af udskiftning af 1.100 m2 bølgeeternitplader samt ny stern, vindskeder, tagrender og nedløb. Grundet manglende p-pladser og generelt mangel på plads forcede vi tidsplanen med øget mandskab og gennemførte denne renovering på kun 2 uger, til glæde for sygehuset personale, patienter og pårørende.

Bygning 3 er en ældre bygning i 4 etager med et stort tagrum, der tidligere har været små værelser til studerende. Tagrummet skulle omdannes til kontor og mødefaciliteter med toiletter og køkken samt nye tekniske installationer inkl. nyt stort ventilationsanlæg.

Det blev hurtig besluttet, at anvende en totaloverdækning, da de underliggende etager var i fuld drift som jordemoder afsnit under hele byggeperioden. En totaloverdækning lukker af for regn og giver godt arbejdsklima, men det besværliggør også muligheder for hejs af materialer og kviste med kran, hvilket skal løses med planlægning og daglig koordinering.

På projektet blev eksisterende tagkonstruktion komplet nedbrudt grundet råd og skævheder, hvorefter hele tagkonstruktionen blev opbygget fra bunden med ny rem, nye spær, isolering, nye dør - og vindues kviste samt nye ovenlysvinduer.

Slutteligt blev øverste etage indrettet med gipsloft og Rockfon loft, gulvgips, tæppefliser, linoleum, indvendige døre, lister mv. Klar til ibrugtagning af hospitalets personale.

Projektet har været spændende og er lykkedes effektivt og hurtigere end tidsplanen og grundet et godt samspil med arkitekter, ingeniører og underentreprenører. Ældre bygninger indeholder ofte overraskelser og derfor er det vigtig man hurtigt tilpasser projektets løsninger så tid og økonomi holdes på plads. Godt samarbejde er vejen frem.

Udskriv projekt

Børsen Gazelle

2020 - 2021 - 2022 - 2023

Børsen Gazelle
bubble