Vejle: Solen

Solen i Vejle

For Vejle Kommunen har vi i hovedentreprise gennemført en til – og ombygning af specialinstitutionen Solen.

Ombygningen indbefatter nedbrydning af et bygningsafsnit samt etablering af nye gulve med gulvvarme, nye tekniske installationer samt nye vægge, lofter og overflader. På facaden er der etableret nye glas/alu vinduer i eksisterende murede vægge, således der kom flere adgange til gårdhaver og terræn.

I terræn er etableret et krybberum beklædt med uorganiske facadeplader inde og ude samt etableret overvågning.

Arbejdet er gennemført, mens bygningen var i drift.

Udskriv projekt

bubble